– Chiêm bao thấy rồng chắn ngang cửa là điềm vượng tài. – Thấy rồng qua ngưỡng cửa là xí được báu vật. – Thấy rồng vào bếp là cất nhắc lên địa vị cao sang. – Thấy rồng chui xuống giếng là bị nhục mạ. – Thấy rồng chết là mất địa vị. – 

Continue Reading

– Chiêm bao thấy xe là điềm muốn thực hiện khát vọng của mình nhưng chưa thành tựu – Thấy mơ ước một chiếc xe là có sự tranh giành quyền lợi, người bạn ở bên mình ngầm lật đổ mình. – Thấy đã có một chiếc xe của mình là sắp sữa thay đổi 

Continue Reading

– Chiêm bao thấy khóc lóc với người là điềm vui vẻ đáng mừng. – Thấy khóc lớn tiếng là thích thú vì thành công. – Thấy người ở xa đến nhà mình khóc là điềm dữ đáng sợ. – Thấy ngồi trên giường khóc là có hung tin. – Thấy mếu khóc là có 

Continue Reading

– Chiêm bao nghe sấm sét vang rền là điềm có cãi vã dữ dội, tranh chấp ráo riết. – Thấy sấm sét từ trên không trung xuống ngay trước mặt là có ẩu đá, cần nhẫn nhịn kẻo có tử thương. – Thấy sấm sét trong chớp nhoáng là kết thúc được một chuyện 

Continue Reading

– Chiêm bao thấy mình tắm là có sự vui vẻ. – Thấy tắm nước trong là sức khỏe dồi dào. – Thấy tắm nước đục là mơ tưởng chuyện xằng bậy. – Thấy tắm sông, nước khuấy động là mất một người bạn tốt. – Nghe tiếng tắm mà không có người là có 

Continue Reading

– Ăn cơm ở nhà là điềm sắp có chuyện vui cho cả gia đình. – Ăn cơm ở nơi khác nên đề phòng hao tài tốn của vì có kẻ lừa gạt, tình cũng như tiền. – Ăn đồ béo như bơ sữa v.v… thì sắp có chuyện vui do người phương xa trở 

Continue Reading

Mắt phải giật từ khoảng 23h – 1h đêm (Giờ Tý): Báo hiệu điềm lành sắp tới Theo nhân tướng học thì nếu máy mắt phải liên hồi trong khoảng thời gian 23h-1h đêm thì đó là điềm lành, báo hiệu rằng bạn sắp đón tin vui. Có thể bạn sẽ nhận được tin tức từ bạn bè ở xa lâu không gặp hoặc là 

Continue Reading