Bồi hồi nhìn lại, câu chuyện Cavaliers-Warriors đã kết thúc thật rồi Một trong những cặp kình địch nhiều duyên nợ nhất lịch sử NBA đã không còn. Giờ đây, một chương mới đã mở ra với Cleveland Cavaliers. Trong bốn năm qua, Cleveland Cavaliers và Golden State Warriors đã tạo nên một cặp đấu 

Continue Reading