HALL-O-WEEN CUỒNG NHIỆT Mê đắm trong những trò chơi ma mị mới nhất với giải thưởng lên đến 56,250,000 VND ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN: Thời gian khuyến mãi từ 00:00:00 ngày 22/10/2018 (GMT+8) đến 23:59:59 ngày 31/10/2018 (GMT+8). Các trò chơi được áp dụng: ALCHEMIST’S SPELL, TRICK OR TREAT, SWEET TREATS, CHESS ROYALE Cần cược hợp lệ tối thiểu 22.5 VND 

Continue Reading