Làm thế nào Kobe Bryant giúp cả lớp trốn bài kiểm tra chỉ bằng 1 đoạn tweet? Ai bảo rằng Kobe Bryant là một huyền thoại khó gần và không thân thiện với người hâm mộ? Mới đây, Kobe Bryant đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với hành động đặc biệt giúp cả lớp 

Continue Reading