Thức tỉnh đi Carmelo Anthony, tuổi tác không chờ đợi ai đâu! Thời điểm này 21 năm trước, huyền thoại Dominique Wilkins từ “cỗ máy highlights di động” đã trở thành cầu thủ dự bị.  Sự chuyển hoá này đã diễn ra không hề dễ dàng một chút nào, nhưng đó là điều bất kỳ siêu sao 

Continue Reading